Úcastníci konferencie diskutovali so zápalom

Úcastníci konferencie diskutovali so zápalom
19.07.2007
Spolocnost INCOMA Slovakia, v spolupráci so spolocnostou MUNICIPALIA a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravili 3. rocník konferencie REGION FORUM 2007, ktorá sa konala dna 19. júna 2007 v hoteli Holiday Inn, Žilina. Záštitu nad konferenciou prevzal Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Na konferencii a zúcastnili okrem starostov, primátorov, prednostov miest a obcí SR a ich zástupcov; predstavitelov regionálnych združení, predstavitelov VÚC a vedúcich pracovníkov jednotlivých odborov VÚC i zástupcovia podnikatelskej verejnosti a významní predstavitelia štátnej správy.

Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, pán Daniel Ács, ktorý v prvom bloku konferencie vystúpil s odborným príspevkom pod názvom: Národný strategický referencný rámec a jeho možnosti pri uplatnovaní regionálnej politiky.

Konferencia REGION FORUM 2007 sa v prvom bloku venovala problematike financných zdrojov a ich optimálneho využitia v prospech regiónov. Primátori miest, starostovia obcí a další úcastníci konferencie sa zaujímali o prednesené referáty a aktívne sa zapájali do diskusie svojimi otázkami a pripomienkami. Živá diskusia je prejavom toho, že problematika, ktorá bola náplnou konferencie je dôležitá pre fungovanie a rozvoj regiónov Slovenska. V druhom bloku konferencie sa pozornost sústredila na systémové riešenia ako na katalyzátor rozvoja regiónov a priestor patril spolocnostiam zameraným na informacné technológie.