Slovak Retail Summit 2019 - Tomáš Synek

Tomáš Synek


už počas štúdia na Ekonomickej Univerzite sa začal hýbať vo vodách IT consultingu a v roku 2010 nastúpil do spoločnosti Adastra. Spočiatku sa venoval DWH/BI problematike u bankových klientov a neskôr svoje zameranie presmeroval na CRM, Customer analytics a Campaign Management ako Solution architekt. Neskôr sa Tomáš stal súčasťou tímu pre Business Development a v roku 2016 prevzal zodpovednosť sa rozvoj a dodávku projektov so zameraním na Big Data, CRM a Campaign Management. Od roku 2017 sa Tomáš stal obchodným riaditeľom pre divíziu Digital.

Hlavným mottom Tomáša, ako aj celej Adastry, je „Pomôcť spoločnostiam rásť, prostredníctvom lepšieho pochopenia dát.“