Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2010

XIV. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO Slovak Retail Summit 2010 bol zameraný na obchod a marketing a už tradične sa konal koncom apríla. Je to konferencia, ktorá analyzuje stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách. Dvojdňová konferencia INTRACO Slovak Retail Summit sa stala tradičným špičkovým podujatím pre rýchloobrátkový trh, každoročne vo svojom programe ponúka široké spektrum informácii z oblasti retailu.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2010

termín konania: 27. - 28.4. 2010
miesto konania: hotel Holliday Inn, Bratislava

OBCHOD JE ŽIVÝ ORGANIZMUS,  AJ JEMU TREBA VYTVORIŤ PODMIENKY...

27. 4. 2010

  8.00 - 8.50 Registrácia účastníkov
8.15 Tlačová konferencia
Moderátor: Roman Bomboš
9. 00 Privítanie účastníkov
 • Bohumila Tauchmannová - riaditeľka INCOMA Slovakia, členka predstavenstva ZOCR SR
 • Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
Otvorenie konferencie a príhovory:
 • Ľuboš Halák, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Soňa Supeková, generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva, výživy a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Andrea Elscheková - Matisová, vedúca zastúpenia Európskej komisie v SR
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Ján Pliešovský, ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
10.00 - 12.00 Diskusné fórum.
Obchod je živý organizmus, aj jemu treba vytvoriť podmienky,...  
 • Aká je pozícia a smerovanie slovenskej ekonomiky v rámci európskeho trhu
 • Kde smeruje vývoj na obchodnom trhu Slovenska, a čo ho môže ovplyvniť
 • Aké príležitosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti prináša kríza
 • Aktuálna legislatíva a jej vplyv na formovanie vzťahov vnútorného trhu
 • Majú možnosť kľúčoví hráči z oblasti obchodu a výroby ovplyvniť tieto skutočnosti?
Účastníci diskusie:  
 • Juraj Karpiš, analytik, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
 • Peter Mihók, predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora SR
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko
 • Karel Pilčík, predseda predstavenstva, MP Krásno
 • Tomáš Bel, prezident, Exisport
 • Patrice Pellegrino, senior adviser for the Internal Market & Consumer Affairs, EuroCommerce
12.00 - 12.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
 Moderátor: Roman Bomboš
12.30 - 14.00 Trendy dopytu a ich vplyv na budúcnosť obchodu
 • Sú rozhodnutia spotrebiteľov dnes viac racionálne? - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia
 • Treba investovať do nových technológií v maloobchode alebo lepšie využívať súčasne? - Miroslav štaffen, riaditeľ združenia, GS1 Slovakia
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi a budovanie loyality - Martin Podhradský, dm drogerie markt
 • Aké príležitosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti prináša kríza - Viliam Trška, country manager pre Čechy & Slovensko, Procter & Gamble
14.00 - 15.00 Pracovný obed
15.00 - 16.30 Trendy dopytu a ich vplyv na budúcnosť obchodu
 • Hlavné, doplnkové a impulzívne nákupy - Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
 • Shopper marketing, predajňa ako médium - Marie Doušová, obchodná riaditeľka, Nestlé ČR/SR
 • Obchod a perspektívy jednotlivých obchodných formátov - Zdeněk Linhart, generálny riaditeľ, Žabka ČR
 • Optimalizácia nákladov v logistike, v procesných inováciách - Jan Volný, obchodný riaditeľ, HOPI
18.30 - 24.00 GALAVEČER
Miesto konania: CAFFÉ RISTORANTE KOGO
Spoločenský program a odovzdávanie ocenení - MERKÚROV RAD  

28. 4. 2009

Moderátor: Peter Filo, Obchodná fakulta EU Bratislava  
9.00 - 11.00 Budúcnosť a trendy obchodu I
 • Očakávania účastníkov konferencie v kontexte krízy. Vyhodnotenie ankety a porovnanie rokov 2009 a 2010  - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia
 • Prínosy Business Intelligence pre segment maloobchodu - Peter Kolenič, Industry Manager, SAP Slovensko
 • Podvody a krádeže v oblasti retailu - možnosti, program prevencie a vyšetrovanie - Jan Vylita, Director, Advisory services, PricewaterhouseCoopers
 • Ľudské zdroje v čase šetrenia nákladov a ich vplyv na zákaznícky servis - Ingrid Siváková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov, NAY
 • Nové výzvy pre marketing obchodu * Maroš Kemény, Strategy Director, Creative Department
11.00 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.00 Budúcnosť a trendy obchodu II
 • Megatrend zdravia a jeho dopad na sortiment a komunikáciu obchodu - Martin Dokoupil, Managing Partner, Blue Strategy
 • Možnosť využitia jednotlivých druhov energií pri znižovaní nákladov v maloobchode - Peter Baláž, vedúci katedry medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita BA, Obchodná Fakulta
 • Zvyšovanie obratu prostredníctvom komunikácie so spotrebiteľom v mieste predaja - Edita Angyalová, generálna riaditeľka, Q-ex
 • Obchod, etika a spoločenská zodpovednosť - Bohumila Tauchmannová, riaditeľka, INCOMA Slovakia
13.30 Ukončenie konferencie a pracovný obed
Konferencia bola simultánne tlmočená

Organizátor

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • ZOCR SR
 • PKS
 • OF
 • SOPK
 • SZZV

Gold partner

 • PMS
 • GS1 Slovakia

Generálni partneri

 • COOP Jednota Slovensko

Hlavní partneri

 • ML
 • KON-RAD
 • Qex
 • krasno
 • SAP
 • prologis

Partneri

 • NATUR - PACK
 • NAY Elektrodom
 • CBA SK

Mediálni partneri

 • tyzden
 • Slov. vyber
 • Gastro
 • Moderni obchod
 • Svet baleni
 • etarget
 • IT system
 • education
 • konferencie