Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2004

8. ročník medzinárodnej konferencie INTRACO 2004 zameraný na obchod a marketing sa už tradične konal koncom apríla. Bola to konferencia, ktorá analyzovala stav a trendy v tejto oblasti nielen na slovenskom trhu, ale aj v okolitých krajinách.

Tento ročník sa niesol aj v atmosfére začlenenia Slovenska do EU nakoľko nás od tejto historickej udalosti nesmierneho ekonomicko-politického významu delilo doslova len pár dní. To bol aj dôvod, prečo sa prvý blok podujatia venovalo tejto téme a bolo zaujímavé sledovať, či a ako sa predpoklady odborníkov naplnili v praxi.

Konferencia bola venovaná hlavným témam:
 • Slovenský trh po vstupe do EÚ
 • Perspektívy obchodu v SR
 • Kľúčové faktory rozvoja obchodu
Diskusné fórum, ktoré sa stalo už neoddeliteľnou a žiadanou súčasťou INTRACA rozprúdilo vzájomnú diskusia odborníkov, čo bolo impulzom pozitívnych zmien podnikateľského prostredia SR.

Novinkou zaradenou do programu INTRACO 2004 bolo začlenenie 9. ročníka Dňa Zväzu obchodu SR na pôdu tejto konferencie. V rámci večerného spoločenského programu boli slávnostne odovzdané ocenenia víťazom v kategóriách Zlaté vajce a Top Retailer, ktoré vyhlásil ZO SR.

Na záver dvojdňového podujatia boli už tradične zaradené dva workshopy:
 • Logistika - pohyb tovaru a služieb
 • Perspektívy Retail Marketingu a Category Managemetu
kde bolo možné zapojiť sa do odbornej diskusie a vyjadriť svoj názor a skúsenosti na danú tému.

Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2004

termín konania: 20. - 21.4.2004
miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava

20.4.2004

moderátor Pavol Konštiak, ZO SR  

I. BLOK Slovenský trh po vstupe do EÚ
8.00 - 9.00 Registrácia účastníkov
9.15 - 9.20 Otvorenie konferencie
 • Eric van der Linden, vedúci Delegácie a veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v SR
9.20 - 9.30 Príhovor MH SR
9.30 - 9.50 Poznatky z národného trhu po vstupe do EÚ
 • Konstantin Bekos, Obchodný radca, Rakúske veľvyslanectvo v SR
9.50 - 10.10 Konkurenciaschopnosť slovenskej ekonomiky po vstupe do EÚ
 • Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU 
10.10 - 10.30 Perspektívy slovenského trhu z pohľadu finančného experta
 • Gabriel Hinzeller, Člen predstavenstva, VÚB Asset Management 
10.30 - 11.00 Prestávka na kávu
moderátor: Tatjana Lesajová   
11.00 - 11.20 Vstup do EÚ a dopad na pohyb tovaru v rámci zahraničného obchodu
 • Jozef Gönczöl, Generálny riaditeľ, Colné riaditeľstvo 
11.20 - 11.50 Strategické partnerstvo - dlhodobý úspech
 • Peter Varmuža, Obchodný riaditeľ pre čerstvé potraviny, TESCO Stores SR
11.50 - 12.20 Uvádzanie produktov na trh v prostredí vstupu do EÚ
 • Miroslava Remenárová, Corporate Affairs Manager, Philip Morris Slovakia
12.20 - 14.00 Obed
14.00 - 15.30 Diskusné forum na tému: Spotrebné dane - nelegálny obchod? Príčiny, dopady a ich dôsledky
 • (Zástupcovia MH SR, Colného riaditeľstva SR, Philip Morris, ZO SR, COOP Jednota, SOI)
15.30 - 16.00 Prestávka
II. BLOK: Perspektívy obchodu v SR              

moderátor: Jozef Hübel
16.00 - 16.20 Stav a perspektívy stredoeurópskeho obchodu
 • Martin Dokoupil, INCOMA Partner, INCOMA Consult
16.20 - 16.50 Perspektívy obchodu v SR
 • Pavol Konštiak, prezident ZO SR
17.20 - 18.00 Udeľovanie cien ZO SR v kategóriách súťaží TOP Retailer, Zlaté vajce
 • 9. ročník dňa Zväzu obchodu SR Od
18.00 SPOLOČENSKÝ VEČER
Ľudová hudba pod vedením koncertného majstra Štefana Molotu
spev: Vladimír Kubovčík - sólista opery SND

21.4.2004

moderátor: Tatjana Lesajová  

III. BLOK Kľúčové faktory rozvoja obchodu
9.00 - 9.30 Category management ako nástroj riadenia rastu kategórie z pohľadu dodávateľa
 • Robert Havrda, Category Manager, Opavia-LU
9.30 - 10.00 Spolupráca obchodných partnerov za podpory elektronickej komunikácie EDI systém
 • Martina Radenkovičová, EDI Manager, Metro Cash&Carry SR
 • Ján Jonáš, vedúci oddelenia IT, Poděbradka CZ
10.00 - 10.30 Spokojný zákazník - zdieľaná zodpovednosť dodávateľa a odberateľa v procese zásobovania (princíp VMI - Vendor Managed Inventory)
 •  David Gyarmathy, Central&Eastern European Sales Manager, INFLUE
10.30 - 11.00 Prestávka
11.00 - 12.30 Workshopy:
A. Logistika - pohyb tovaru a služieb

moderátor: Kristína Viestová  
 
 • GM ESA Logistika, Andrej Palič
 • Tibbett&Britten, Stanislav Baláž
 • Colné riaditeľstvo SR, Jozef Gönczöl
 • METRO Cash&Carry Slovakia, Tomáš Moravec
 • TOPSYSTEM, Dietmar Bothe
  B. Perspektívy Retail Marketingu a Category Management

moderátor: Katarína Dobrovodská  
 
 • hold CZ, Anna Rumianová
 • INCOMA Consult, Tomáš Krásny
 • Opavia-LU, Robert Havrda
 • Nestlé Slovensko, Michaela Bernatová
12.20 - 14.00 Obed
Konferencia je simultánne tlmočená do anglického jazyka.

Organizátor

 • Incoma

Spoluorganizátori

 • ZOCR SR
 • SOPK
 • OF
 • SZZV

Generálni partneri

 • Metro
 • Qex
 • COOP Jednota Slovensko
 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • KON-RAD
 • imber
 • zlata studna
 • Kofola
 • tesco
 • tetra pak
 • U&Sluno
 • opavia

Partneri

 • FotoStar
 • Siegel Slovakia
 • ESA LOGISTIKA
 • TEKRO

Mediálni partneri

 • Moderni obchod
 • Slov. vyber
 • Eurobiznis
 • obchod
 • TVA
 • Euroreport