Slovak Retail Summit 2019 - Silvia Porubänová

Silvia Porubänová


v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Za svoju prácu je ocenená viacerými vyznamenaniami. Je držiteľkou Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny, čestného uznania OSN a Zlatej medaily Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií.

„V technickej, informačnej aj marketingovej rovine je virtuálny svet pre ľudstvo nepochybne prínosom. Otázkou, problémom i výzvou sa však čoraz intenzívnejšie stáva práve jeho „ľudskosť“ v zmysle dopadov, následkov a zmien na naše zásadné vzťahy  a komunikáciu.“