REGION FORUM 2007

REGION FORUM 2007
18.06.2007
Spoločnosť INCOMA Slovakia v spolupráci so spoločnosťou MUNICIPALIA a Združením miest a obcí Slovenska pripravujú 3. ročník konferencie.
Konferencia sa uskutoční 19. júna 2007 v hoteli Holiday Inn, Žilina.

Vzhľadom na to, že význam regiónov a samosprávy na spoločnosť je stále intenzívnejší, tak aj potreba odborného, nezávislého podujatia vyústila do zorganizovania a založenia tradície konferencie pod názvom - Region Forum.

Konferencia REGION FORUM 2007 sa bude venovať problematike finančných zdrojov a ich optimálneho využitia v prospech regiónov. V druhom bloku konferencie sa pozornosť sústredí na systémové riešenia ako na katalyzátor rozvoja regiónov.