Pýtajme si slovenské

Pýtajme si slovenské
14.10.2014
Tlačová správa
Dňa 16. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín uskutoční a zároveň zakladá tradícia celonárodnej aktivity zameraná na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“.

Tomuto dňu predchádzala 4-ročná príprava komunikovania a informovania občanov Slovenska ohľadom fungovania ekonomiky prostredníctvom vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti Kvalita z našich regiónov.

Pýtajme si slovenské - Tlačová správa >>