Slovak Retail Summit 2019 - Peter Staněk

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.


je dlhoročným vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV. Dlhodobo spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Zároveň je aj poradcom predsedu vlády SR pre oblasť strategických otázok a zahraničných vzťahov.
Je autorom desiatok výskumných štúdií, monografií a učebníc. Venuje sa problematike globalizácie, technického rozvoja, zmenám prírodného prostredia, vývoju svetovej ekonomiky a finančným trhom, Industry 4.0 a informačným spoločnostiam.