Obchodníci ponôkajú odborný dialóg

Obchodníci ponôkajú odborný dialóg
16.10.2013
Nosným zameraním 14. ročníka konferencie o obchode a marketingu INTRACO Special 2013, ktorá sa uskutočnila 15. októbra 2013 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave boli strategické priority a úlohy obchodu v najbližšom období.


Na konferencii INTRACO Special, ktorej gestorom je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, sa stretli zástupcovia výroby, obchodu, štátu i akademickej obce a v rámci prezentácií a diskusného fóra diskutovali a hľadali riešenia na zlepšenie makroekonomických ukazovateľov a prosperity Slovenska.

Obchodníci majú záujem komunikovať a spolupracovať tak so zákonodarnými orgánmi, ako aj so svojimi dodávateľmi vo veciach týkajúcich sa podpory predaja domácich produktov, domáceho trhu a nastavenia legislatívy, ktoré budú mať stimulujúci účinok.

Za kľúčové problémy, ktoré brzdia rozvoj slovenskej ekonomiky a negatívne pôsobia na podnikateľské prostredie považujú odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie:
  • Reguláciu zo strany štátu
  • Vysoké daňové a odvodové zaťaženie
  • Neadekvátnu výška pokút
  • Vysokú nezamestnanosť na Slovensku /14%/
  • Administratívne bariéry
Obchodníci i dodávatelia sa zhodujú v názore, že výška daní, či výška pokút vyplývajúcich zo zákonných predpisov nevytvára priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj podnikateľského prostredia. Práve naopak, môže mať negatívny dopad na zamestnanosť a makroekonomické ukazovatele krajiny. Ďalším negatívnym momentom je, že možnou likvidáciou obchodných prevádzok ako dôsledku aktuálne platných pokút v Zákone o potravinách sa zmenšia odbytové možnosti pre slovenských výrobcov a poľnohospodárov.

Na základe spolupráce s ostatnými účastníkmi trhu dosiahli obchodníci viacero spoločných úspechov:
  • Obchodné reťazce majú záujem zamedziť plytvaniu s potravinami a k likvidácii pristupujú zodpovedne. Vďaka odbornej spolupráci ZOCR SR a MPRV SR sa môže v blízkej budúcnosti výrazne znížiť množstvo likvidovaných potravín a tým zamedziť plytvaniu potravinami. K výraznému zníženiu v plytvaní s potravinami môže v najbližších mesiacoch dôjsť v obchodných reťazcoch, ktoré po otvorení veľkých niekoľko kilogramových balení všetkých druhov syrov, mäsových výrobkov a šalátov, museli tieto po niekoľkých hodinách zlikvidovať.

  • Slovensko je v rámci krajín EÚ na treťom mieste s najnižším počtom fajčiarov. Za posledné roky klesá na Slovensku počet fajčiarov o 1% ročne. Projekt Na veku záleží počas svojej 15-ročnej existencie oslovil a vzdelal viac ako 130-tisíc predajcov tabakových výrobkov na celom území Slovenska a v posledných rokoch komunikuje už aj s verejnosťou. Jeho cieľom je nielen pomôcť predajcom, aby čoraz dôslednejšie dodržiavali Zákon o ochrane nefajčiarov v praxi, ale má aj ambíciu meniť morálne nastavenie spoločnosti v tejto oblasti. ZOCR SR spolupracuje v tejto oblasti nielen so svojimi členmi, ale aj so štátnou správou a tretím sektorom. Počet pochybení pri kontrolách predaja tabakových výrobkov neplnoletým výrazne klesol i vďaka projektu Na veku záleží.

  • Vzdelávací projekt Kvalita z našich regiónov je ďalší projekt spoločenskej zodpovednosti, založený na vzdelávaní spotrebiteľa a spolupráci všetkých účastníkov trhu. Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ako gestor projektu Kvalita z našich regiónov, má spolu s partnermi záujem dlhodobo podporovať aktivity, ktoré smerujú k zvýšeniu podielu domácich produktov a k zlepšeniu makroekonomických ukazovateľov Slovenska. V nákupných košíkoch slovenských spotrebiteľov sa medziročne 2012/2013 zvýšil podiel slovenských výrobkov o 5%. Z 54% podielu v roku 2012 narástol podiel v nákupných košíkoch slovenských spotrebiteľov v prospech slovenských výrobkov na 59% v roku 2013.