Slovak Retail Summit 2019 - Martin Knut

Martin Knut


je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave odbor Architektúra a Maľba. Vo svojom umeleckom živote sa venoval ilustrovaniu kníh, animovanému filmu, grafike. Od roku 1993 pracuje v oblasti marketingovej komunikácie, kde prešiel viacerými pozíciami od art directora, kreativ directora, stratéga, až po dnešnú pozíciu konzultanta v oblasti komunikácie. Pracoval pre značky v rôznych hospodárskych odvetviach, ako Coca-Cola Slovensko, Globtel, ORANGE, rôzne banky (Dexia), poisťovne, automobilky (Renault), ale aj značky v healthcare segmente. Počas tohoto obdobia stál pri vzniku Klubu Reklamných Agentúr (KRAS) a Klubu Artdirectorov (ADC). Viackrát bol členom domácich odborných porôt posudzujúcich kreativitu a stratégiu v marketingu. V roku 1997 ako prvý porotca zastupoval Slovensko na medzinárodnom festivale kreativity v Portoroži. Z tohoto prestížneho festivalu je taktiež držiteľom ocenenia “Zlaté paličky” za kampaň Stop AIDS, ďalšie ocenenia tiež získal z domácich a zahraničných súťaží o kreativitu.  Martin Knut bol pri vzniku komunikačného konceptu Ligy proti rakovine. Zároveň však stál pri zrode Ligy za duševné zdravie, kde je dnes riaditeľom a predsedom Správnej rady. Je členom dozornej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.