Slovak Retail Summit 2019 - Martin Beňo

Martin Beňo


je konzultantom štandardov GS1 v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa venuje problematike jednoznačnej identifikácie. Na Slovensku je viac ako 4000 firiem v rôznych oblastiach národného hospodárstva, ktoré sú zapojené v systéme GS1. Má viac ako desaťročné konzultačné skúsenosti v oblasti automatickej identifikácie, elektronickej výmeny údajov (EDI). Spolupracuje na viacero plošných projektoch s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií a ďalších.
 
Interné versus globálne systémy
Porovnanie v praxi - ako vyzerajú interné procesy spoločnosti, keď sa používa vlastný interný systém a ako to vyzerá, keď sa používa globálny identifikačný systém GS1.