KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV RASTIE!

KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV RASTIE!
27.04.2012
Tlačová správa
Projekt „Kvalita z našich regiónov“ je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa a spolupráci všetkých účastníkov trhu. Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ako gestor projektu „Kvalita z našich regiónov“ a všetci partneri majú záujem podporovať aktivity, ktoré smerujú k zvýšeniu podielu domácich produktov a zlepšeniu makroekonomických ukazovateľov Slovenska.

Druhý ročník kampane „Kvalita z našich regiónov“ vzdelávacieho projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska stavia na silných a pozitívnych základoch vytvorených prácou všetkých partnerov Projektu zapojených do „štartovacieho“ ročníka 2011.

Viac o projekte v Tlačovej správe tu.