Slovak Retail Summit 2019 - Ján Herda

Ján Herda


je absolventom elektrotechnickej fakulty STU Bratislava. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval ako Country IT Installation Manager pre spoločnosť Tesco. Ján Herda je už 20 rokov spolumajiteľom a zároveň konateľom v spoločnosti NOV, s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti informačných technológii, najmä pokladničných, skladových systémov, elektronického papiera, zobrazovacej techniky, skenovacej techniky a odborného poradenstva zameraného hlavne na retail na Slovensku a v susedných krajinách. Počas svojej kariéry získal množstvo praktických skúseností so strategickým riadením a vedomostí o vývoji IT segmentu.