INTRACO Special 2019 - Archív 2009

Konferencia INTRACO Special 2009 je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberala vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Európsky deň obchodu, ktorého význam je v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi sa stal rovnocennou súčasťou konferencie INTRACO Special, nakoľko obidve podujatia sledujú spoločný cieľ.

INTRACO SPECIAL 2009

MARKETING - OBCHOD - SPOTREBITEĽ
termín konania: 3.11. 2009
miesto konania: hotel Holliday Inn, Bratislava
8.45 - 9.30 Registrácia účastníkov
Moderátor: Roman Bomboš
9.30 Otvorenie konferencie
 • Vladimír Chovan, Minister pôdohospodárstva SR
 • Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
 • Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Eva Szabóová, generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
10.00 Odovzdanie ocenení "Za prínoc pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu v SR"
10.30 - 11.30 Európska legislatíva a aktivity EÚ v oblasti vzťahov obchod - výroba
 • Francine Cunningham, riaditeľka pre európske záležitosti, EuroCommerce
 • Marek Lysý, oddelenie voľného pohybu služieb a usadenia II: maloobchod a informačné služby, GR pre vnútorný trh a služby, Európska komisia
 • Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
11.30 - 12.00 Prestávka
12.00 - 13.00 Diskusia na tému: Národná legislatíva, ktorá ovplyvňuje dodávateľsko odberateľské vzťahy
 • Eva Szabóová, generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Imrich Csiba, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Katarína Papiková Mitická, referentka odboru obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ján Pocci, referent odboru obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Martin Katriak, člen predstavenstva a predseda právnej a legislatívnej sekcie, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Pavol Uhrín, generálny riaditeľ, Novofruct SK
13.00 - 14.00 Pracovný obed
14.00 - 15.30 Marketing, obchod, spotrebiteľ
 • Ako zmenila kríza slovenského zákazníka - Martin Mravec, Managing Director, GfK Slovakia
 • Clubcard - vernostný program - Peter Szabo, projektový manažér, Tesco Stores SR
 • Charakteristika trhu práce SR a možnosti využitia nástrojov na udržanie zamestnanosti v sektore obchodu - Zoja Čutková, riaditeľka odboru implementácie lisabonskej stratégie zamestnanosti, Katarína Lanáková, riaditeľka odboru stretégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Teória gate-keeper, obchod v úlohe strážcu kvality ponuky - Kristína Viestová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vlastná značka a legislatíva - bludisko, kde aj múdry schybí - Miloš Slobodník, konateľ, CEO, Danubia Snack

Organizátor

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Spoluorganizátori

 • ZOCRSR
 • PKS
 • OF
 • SZZV

Gold partner

 • PMS

Hlavní partneri

 • ML
 • Qex
 • Konrad

Mediálni partneri

 • IT systems
 • Euroreport
 • slov. vyber
 • moderni obchod
 • svet baleni
 • gastro
 • tyzden
 • education
 • konferencie
 • hotely