INTRACO Special 2019 - Archív 2006

 INTRACO Special 2006 bola špecializovaná monotematická konferencia, ktorá sa zaoberala vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Cieľom 7. ročníka konferencie bolo:
 • predstaviť nové možnosti rozvoja obchodu a smerovanie obchodu na Slovensku
 • definovať úlohu obchodno - zábavných centier v rámci maloobchodu a dynamiku ich rozvoja
 • hľadať a definovať potreby a požiadavky slovenských zákazníkov a v neposlednom rade vyvolať tvorivú diskusiu.
Oslovení odborníci nielen predniesli referáty, ale boli pripravení aj diskutovať o svojich skúsenostiach. INCOMA Slovakia si pri organizovaní týchto prestížnych podujatí kladie za cieľ okrem výmeny informácií a skúseností aj vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových či prehĺbenie už existujúcich kontaktov medzi účastníkmi a aj týmto prispieť k rozvoju kongresového a konferenčného ruchu na Slovensku.

Konferencia bola určená pre:
 • top management výroby a obchodu
 • managerov pre kľúčových zákazníkov
 • vedenie obchodného marketingu
 • špecialistov zodpovedných za rozvoj obchodu a stratégiu
 • managerov obchodno-zábavných centier
 • developerov

INTRACO SPECIAL 2006

OBCHOD NA SLOVENSKU
ČAKÁ NÁS SATURÁCIA TRHU ALEBO ĎALŠIA EXPANZIA?


termín konferencie: 14.11.2006
miesti konania: hotel Holiday Inn, Bratislava
9.00 - 9.30 Registrácia účastníkov
Moderátor: Peter Filo, VŠ pedagóg, Obchodná fakulta EU
9.30 - 10.00 Otvorenie konferencie
 • Ivan Rybárik, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
10.00 - 12.00 Rozvoj maloobchodného trhu na Slovensku
 • Expanzia veľkých centier pokračuje - Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA Research
 • Hľadanie ciest k úspechu na stále viac saturovanom trhu. - Adrián Ďurček, predseda predstavenstva, Coop Jednota Slovensko
 • Nákupné centrum - centrum voľného času, zábavy a zážitkov. Kupujeme produkty alebo zážitky? - Ľubomír Líška, Business Project Manger, HRIVIS developing, člen skupiny HRIVIS holding
 • Ľudské zdroje - základ úspechu aj rizík? - Guy Plessen, director, Retail Academy
 • Vplyv ľudského potenciálu na rozvoj maloobchodu a jeho špecifiká. - Renata Pukanová, HR manager, Ahold Retail Slovakia
12.00 - 12.30 Prestávka
12.30 - 13.15
 • Ako úspešne komunikovať so zákazníkom na dynamickom trhu Slovenska. - Karol Tisončik, obchodný riaditeľ, NAY
 • Ktoré obchodné formáty stagnujú a ktoré majú šancu expandovať? - Helena Uhrinová, Consumer Tracking Department Manager, Gfk Slovakia Inštitút pre prieskum trhu
13.30 - 14.30 Diskusné fórum
Moderátor: Andrea Gontkovičová, Corporate Affairs Manager Philip Morris Slovakia

Dialógom k efektivite legislatívy
 
 • Ministerstvo hospodárstva SR, Pavol Ňuňuk, odbor ochrany spotrebiteľa
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ján Pocci, riaditeľ odboru obchodu
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Vladimír Blažíček, Generálny riaditeľ
 • Sekcie ochrany zložiek životného prostredia
 • Slovenská obchodná inšpekcia, Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI
 • Štátna veterinárna a potravinová správa, Ján Štulc, vedúci odboru surovín a potravín
 • Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Pavol Konštiak, prezident ZOCR SR
 • SOPK - sekcia obchodu, Adrián Ďurček, generálny riaditeľ sekcie Obchodu
14.30 Pracovný obed
Konferencia bude simultánne tlmočená.

Organizátor

 • Incoma

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • ZOCRSR
 • OF
 • szzv

Generálni partneri

 • Metro

Hlavní partneri

 • PMS
 • ML
 • qex
 • konrad

Partneri

 • COOP Jednota Slovensko

Mediálni partneri

 • Eurobiznis
 • euroreport
 • slov. vyber
 • Moderni obchod
 • IT systems
 • gastro
 • IT news
 • infoware
 • education
 • konferencie