INTRACO Special 2019 - Archív 2003

INTRACO SPECIAL 2003


termín konania: 13.11.2003
miesto konania: hotel Holiday Inn Bratislava

 moderátor: Pavol Konštiak, prezident ZO SR

I. blok: Realita vstupu Slovenska na spoločné trhy eurozóny
8.00 - 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 - 9.30 Vplyv vstupu SR do štruktúr EÚ na vývoj slovenského obchodu
 • Ministerstvo hospodárstva SR
9.30 - 10.00 Právno-ekonomické súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ
 • Delegácia Európskej komisie v SR, Sergej Koperdak, právny poradca Delegácie európskej komisie
10.00 - 10.30 Skúsenosti so vtupom a jeho vplyv na vývoj fungovania obchodného trhu
 • Rakúska obchodná a priemyselná komora, Dr. Roman Seeliger
10.30 - 11.00 Prestávka na obed
11.00 - 11.30 Globálne účtovníctvo, multinárodní maloobchodníci a nákupné aliancie
 • TESCO Stores ČR/SR, Peter Baudyš, obchodno-právny a technický manažér
12.00-13.30 Obed
II. blok Efektívnosť procesu riadenia - podmienka expanzie, ale aj zotrvania na trhu EÚ
13.30 - 14.00 Zmeny pravidiel a postupov uplatňovaných colnými orgánmi a pohybu tovaru po 1.5.2004
 • Colné riaditeľstvo SR, Jozef Gönczol, generálny riaditeľ
14.00 - 14.30 Správna stratégia - prínos v oblasti konkurencie schopnosti
 • Kappa Štúrovo, Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ
14.30 - 15.00 Vstup do EÚ - Budú sa znova "rozdávať karty?"
 • INCOMA Consult, Martin Dokoupil, INCOMA Partner
15.00 - 16.00 Diskusné fórum na aktuálnu tému
 • Boj proti nelegálnemu dovozu.
Konferencia je simultánne tlmočená do anglického a slovenského jazyka.

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR
 • szzv

Generálni partneri

 • COOP Jednota Slovensko
 • Kofola

Hlavní partneri

 • ML
 • qex
 • konrad
 • tesco

Partneri

 • FotoStar
 • Ján Šofranko - NÁPOJE

Mediálni partneri

 • Profit
 • obchod
 • strategie
 • TVA
 • Zoznam