INTRACO Special vyzlečie cenu

INTRACO Special vyzlečie cenu
14.11.2018
Rozhovor

 

Fenomén cena. Hlavný headline konferencie INTRACO Special 2018 nesie v dvoch slovách podstatu obchodu. Je cena strategickou veličinou?
 
  • Bohumila Tauchmannová: Nakoľko zmyslom podnikania je aj vytváranie zisku, správne určenie ceny je kľúčové. Cena je kľúčová aj z hľadiska vytvorenia vzťahov, a to nielen v biznise, ale aj pri budovaní dôvery so spotrebiteľom. Cena má výrazný vplyv aj na celkové nastavenie vnímania firmy na trhu. Hazardovať s cenou je ako chodiť po ostrí noža. Môžete vykrvácať.
 
Hazardovať s cenou môže teda znamenať aj krach? Ako sa vyhnúť chybám v cenotvorbe a komunikácii ceny? Čo všetko bude vstupovať do tvorby cien? Ekológia, zdravie, výskum, inovácie? Alebo aj komunikácia a výchova spotrebiteľa? Ako sa teda bude počítať cena v budúcnosti?
 
  • Bohumila Tauchmannová: Ak máme narábať s cenou ako určujúcou ekonomickou kategóriou, na ktorej môžeme stavať stratégiu podnikania, cenotvorba musí byť postavená na sledovaní produktu v celom jeho životnom cykle. Takýmto výpočtom sa môžeme dostať k reálnej cene. Áno, patrí tam všetko čo ste vymenovali. Všetko toto a ešte viac, bude súčasťou programu konferencie INTRACO Special 2018.
 
Zákazník je veľmi citlivý na cenu a hodnotu, ktorú dostane za svoje financie. Ako vníma cenu zákazník? Prečo je dôležitá komunikácia hodnoty a ceny smerom k spotrebiteľovi?
 
  • Bohumila Tauchmannová: Pokiaľ nebude zákazníkovi zrozumiteľne vysvetlená cena produktu alebo služby, prečo určitý produkt stojí toľko a hneď vedľa podobný je v úplne inej cenovej hladine, dôveryhodnosť výrobcov a obchodníkov nenadobudne vo vnímaní spoločnosti a spotrebiteľa zaslúženého uznania. Spotrebitelia sa pýtajú: Prečo niečo, čo predvčerom stálo 20, dnes stojí iba 5? Je pochopiteľné, že za tých 5 si to radi kúpia. Avšak vytvára to dobrý dojem u zákazníka? Ponúka sa tak otázka: Sú obchodníci a ich dodávatelia podvodníci? Robia si s cenou a so spotrebiteľom čo im napadne? Ako je to teda s koncepciou tvorby cien? Čo evokuje u spotrebiteľa neustále zvyšovanie sa podielu predaja tovaru v akciách? Všetky tieto otázky a odpovede odhalíme na konferencii INTRACO Special 2018. Pokúsime sa doslova „vyzliecť cenu“.
 
19. ročník konferencie INTRACO Special svedčí o tom, že toto odborné podujatie má stabilné miesto v rámci vzdelávania vo sfére obchodu a marketingu. Účastníkom prinášate niekoľko zmien a noviniek. Jednou z nich je i netradičné, no určite zaujímavé miesto konania, akým je BINARIUM v Bratislave. Čo Vás viedlo k tejto zmene? 
 
  • Bohumila Tauchmannová: Odvážna téma si žiada zladiť aj ostatné súčasti podujatia do celku, ktorý ladí. Zmena je príjemná a podnetná súčasť života.
 
Binarium je priestor pre inovácie, kreatívny priemysel a nové technológie. Silná téma, nový priestor a moderné technológie. Bude tento ročník konferencie prelomový? Máte ambíciu osloviť mladšie publikum, mladšiu generáciu manažérov?
 
  • Bohumila Tauchmannová: Každý jeden produkt, teda aj konferencia, má svoj životný cyklus. Je prirodzený „odliv“ a zároveň „príliv“ účastníkov. Tomu sa nedá vyhnúť. Čo však vieme ovplyvniť, je vytváranie zaujímavého produktu tak, aby sme oslovili čo najviac nových záujemcov a  tých lojálnych, čo najmenej stratili. Áno, máme aj takúto ambíciu.