INTRACO SPECIAL 2012

INTRACO SPECIAL 2012
11.10.2012
XIII. ročník špecializovanej konferencie, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.
Konferencia sa uskutoční 6.11.2012 v hoteli Holiday Inn, Bratislava. Jej program sa nesie v duchu hesla: "Kvalita - zodpovednosť nás všetkých!"
Diskutovať budú oslovení odborníci, ktorí prednesú svoje referáty, ale budú pripravení diskutovať aj na ďalšie zaujímavé témy z programu konferencie.

Viac o konferencii na www.intraco-special.sk