Informácia o národnom strategickom pláne rozvoja vidieka na roky 2007-2013

Informácia o národnom strategickom pláne rozvoja vidieka na roky 2007-2013
05.06.2006
Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013 (schválený vládou SR dna 24. mája 2006) je východiskovým dokumentom pre možnost cerpania financných prostriedkov z Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).

Dokument predstavuje referencný nástroj na prípravu Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované z EAFRD v programovom období 2007 - 2013.

Viac o strategickom pláne tu.