Slovak Retail Summit 2019 - Archív 2014

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2014

BUDÚCNOSŤ TVORÍME DNES


Aj keď je každému jasné, že budúcnosť sa tvorí v prítomnosti, nie vždy si to v plnej miere uvedomujeme. Keďže konferencia Slovak Retail Summit dorástla do plnoletosti a s plnoletosťou prichádza zodpovednosť, bude našou snahou a zároveň cieľom, byť súčasťou a hybnou silou procesu modelovania budúcnosti obchodu na Slovensku.

29.4.2014

8.00 - 8.40 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
8.45 - 9.45 OTVORENIE KONFERENCIE
Moderátor: Roman Bomboš

Bohumila Tauchmannová, Managing Partner, INCOMA Slovakia, členka predstavenstva Zväzu
obchodu a cestovného ruchu SR

Príhovory - pozvaní hostia
 • Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Imrich Csiba, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Jarmila Halgašová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
 • Zdeněk Juračka, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Tomasz Chloń, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo Poľskej republiky
9.45 - 11.15 PREDNÁŠKY
 • Milan Zelený - Professor of Management Systems, Fordham University New York
  Stratégia Nového sveta: Pochopiť – Prispôsobiť sa – Využiť Príležitosť
„Narodili sme sa do doby, ktorá je naša. Nemá cenu sa báť neistoty alebo čakať kým zlé časy pominú. Toto sú naše časy a iba ten, kto sa naučí brať ich také aké sú, nefňuká, prispôsobí sa, je pripravený využiť ponúkané možnosti, uspeje. Povedzte si ako Baťa: „Milujem našu dobu“ a dokážete všetko.“
 
 • Peter Staněk - Ekonóm a prognostik, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
  Technológie a ich impakt na vývoj ekonomiky a spoločnosti
„Zabezpečia technológie hojnosť alebo katastrofu? Technológie a konkurencieschopnosť - fakty a mýty.“
 
 • Igor Šulík - Managing Partner, Amrop, a Member of the Board, Jenewein Group
  Podnikateľské zmýšľanie – povinný predmet pre všetkých?
11.15 - 11.45 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.45 - 13.00 DISKUSNÉ FÓRUM: BUDÚCNOSŤ TVORÍME DNES
Nehľadať cesty a príležitosti ako sa neustále zlepšovať je v súčasnosti začiatok konca tak jednotlivca, ako aj spoločnosti. Naučiť sa počúvať spotrebiteľa a čítať konkurenciu je cesta ako na sebe pracovať a hľadať cesty rastu a prosperity tak svojej firmy, ako aj trhového prostredia.
 
Moderátor: Manfred Litschka, Head of sales CEE, TCC
 
 • Rozumieme hlasom zákazníka? Vie zákazník, čo chce?
 • Ako zlepšiť image obchodu
 • Nové výzvy pre obchodníkov a výrobcov
 • Znamená lojálny aj výnosný?
Pozvaní účastníci: Odborníci na dané témy z oblasti PR, prieskumu trhu, marketingu a i. Martin Mravec
 • Managing Director, GfK SK/CZ Milan Hejl
 • Managing Partner, AMI Communications Miroslava Remenárová
 • Corporate Affairs Manager, Pivovary Topvar
„Byť v súčasnej dobe úspešný znamená byť inovatívny, schopný presvedčiť o dosiahnuteľnosti cieľov a vedieť prevziať osobnú zodpovednosť za to, čo robíte.“
 
 • Henrich Sikela - Managing Director, STORE MEDIA
„Niekedy menej býva viac (ak to menej dôsledne dotiahneme do detailu).“
 • Peter Sova - manažér nákupu čerstvé potraviny, Tesco Stores SR
13.00 - 14.30 Pracovný obed pre účastníkov konferencie
13.00 - 14.30 TLAČOVÁ KONFERENCIA: BUDÚCNOSŤ TVORÍME DNES
14.30 - 17.00 PREDNÁŠKY: ČO NOVÉ NA RETAILOVOM NEBI
V časoch, keď sa všetko priam exponenciálne zrýchľuje, dozvedieť sa aktuálne informácie od vedúcich osobností zastupujúcich jednotlivých účastníkov trhu je cesta ktorá vedie k úspechu.

Moderátor: Roman Bomboš
 
 • Michal Meško, CEO, Martinus.sk  - Kameň, jednotky, nuly a príbehy
„ Podstatné nie je to, či vás človek navštívi osobne, cez internet alebo v mobile. Alebo to urobí všetko naraz... Podstatný je príbeh a zážitok, ktorý mu pri tom dávate.“
 
 • Dariusz Bator, generálny riaditeľ, BILLA Slovensko - Slnečno, prehánky, miestami búrky
„Úspech je súčet malých snáh opakovaných každý deň.“
 
 • Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ, MasterCard pre Slovensko a ČR - Karta bude viac ako platba: príležitosť pre obchodníkov
„Rozvoj technologických možností je fascinujúci. Technologická inovácia rozvíja náš každodenný život i prostredie, v ktorom žijeme. Usilujme sa o to, aby sme inovačný potenciál využili na rozvoj kvality života a podnikateľských príležitostí."
 
 • Jozef Polievka, predseda predstavenstva, Mondelez Slovakia - Čo platí na retailovej zemi
„Najneefektívnejšie ja zefektívňovať činnosti a procesy, ktoré vlastne nepotrebujeme.“
 
 • Tomáš Bél, cofounder, EXIsport - Bližšie k zákazníkovi
„Inovácie a nové technológie menia retail.“ Konferencia bude simultánne tlmočená
18.30 - 24.00 GALAVEČER: ČO NOVÉ NA RETAILOVOM NEBI
Konferencia Slovak Retail Summit neprináša len možnosť vypočuť si názory odborníkov, položiť im otázku, ale prináša aj čaro osobného kontaktu a spoznania zaujímavých ľudí a možnosť prežiť s nimi hodnotný večer. Galavečer: Čo nové na retailovom nebi, prináša tento rok nové hodnoty v oblasti podpory nadácie Memory a uznania práce obchodníkov formou vyhlásenia výsledkov jednotlivých kategórií ocenení.
 
 • Miesto konania: Ateliér Babylon, Bratislava (bývalé divadlo West)
 • Moderuje: Adela Banášová a Roman Bomboš
 • Vystúpia umelci: Alex Dovis – maľba svetlom, šansonierka Alena Čermáková
 • Podporíme: nadáciu Memory, ktorá sa zameriava na pomoc postihnutým Alzheimerovou chorobou
Odovzdáme ocenenia:
 
 • Merkúrov rád - 8. ročník,
 • MasterCard Obchodník roka – 1. ročník
 • Múza Merkúra – 4. ročník
Počas Galavečera bude výstava umeleckých fotografií autora neuro fotografií a charitatívne aktivity v prospech nadácie Memory.

30.4.2014

9.00 - 11.00 WORKSHOP I. MÁ SPOLUPRÁCA POTENCIÁL, ALEBO SA PRECEŇUJE
Moderátor: Juraj Púchlo, IN STORE Slovakia

Spolupráca je stále viac dávaná do popredia ako dôvod úspechu vo všetkých rovinách trhového prostredia. Kde sú rezervy alebo kde môžeme poukázať na dobré skúsenosti z rôznych modelov spolupráce: štát – podnikatelia, obchodníci – dodávatelia, zamestnávatelia - zamestnanci, podnikatelia s podnikateľmi, podnikatelia – spotrebitelia, ako sú Iniciatíva ZOCR SR a PKS, klastre, Národná bločková lotéria, Kvalita z našich regiónov a ďalšie.  
 
 • Jarmila Halgašová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska - Dopredu nás posúva to, čo nás spája
„Na dobrovoľnej báze sa dajú nájsť účinné a zmysluplné riešenia, ktoré zvýšia podiel domácich potravín na pultoch obchodov a v nákupných košíkoch slovenských spotrebiteľov."
 
 • Miroslava Vargová, manažérka, Miestna akčná skupina MALOHONT - Regionálne značenie miestnych produktov - podpora miestnej ekonomiky cez spoluprácu miestnych subjektov
„Kvalitné miestne produkty - podpora hodnôt, tradícií, miestnych zdrojov a vzťahu k regiónu.“
 
 • Miloš Prelec, riaditeľ odboru IT a internetových hier, TIPOS, národná lotériová spoločnosť - Ako hra môže pomôcť daňovej disciplíne
 • Daniel Čech, generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie, Finančné riaditeľstvo SR - Ako hra môže pomôcť daňovej disciplíne
 • Bohuš Palovič, konateľ, CK Liptour - Spolupráca klastre – oblastné organizácie cestovného ruchu – ich potenciál
„Len spolu sa to dá zvládnuť,...“
 
 • Karol Repaský, expert pre klastrové iniciatívy - Flexibilnosť je nevyhnutná
„Synergia je viac.“
9.00 - 11.00 WORKSHOP II. INOVÁCIE AKO HYBNÁ SILA PROGRESU
Moderátor: Martina Kirchrathová, Commerce Development Director, MasterCard pre Slovensko a ČR

Kde všade môžeme inovovať, aby sme dosiahli úsporu? Kde všade môžeme a musíme inovovať, aby sme dosiahli úspech? Je potrebné proaktívne budovať trendy v spotrebiteľskom správaní a ako to môžeme využiť? Aké trendy v technológiách môžeme očakávať, ktoré majú potenciál byť úspešnými na našom trhu? Prečo je dôležité vedieť sa orientovať a vybrať si z mobilných technológií to, čo mi umožní zvýšiť predaj a lojalitu zákazníka? Čo nás čaká v tejto dynamickej oblasti a ako pretaviť získané neosobné dáta na nástroj k prosperite a konkurenčnej výhody.
 
 • Milan Pašmík, predseda predstavenstva, McCarter - Inovovať alebo zomrieť!
 • Richard Walitza, riaditeľ pre rozvoj mobilných platieb a inovácii, MasterCard pre Slovensko, ČR a Rakúsko - MasterPass a NFC platby
 • Robert Bárta, Sales Manager, TEEKANNE - Iba efektívna inovácia je kľúčovým faktorom rastu
„ V dobrom obchode musia vyhrať všetci – výrobca, obchodník aj zákazník.“
 • Richard Blecha, CEO, Qote - Komunikačná platforma Qote: Revolúcia v spoznávaní potrieb zákazníkov!
11.00 - 11.30 Prestávka na kávu a občerstvenie
11.30 - 13.30 WORKSHOP III. MARKETING A TRENDY V KOMUNIKÁCII
Moderátor: Veronika Mišíková, Tovar a Predaj

Vytvoriť efektívny shopper marketing je umenie. V posledných rokoch sa osvedčil integrovaný spôsob spolupráce obchodníka, jeho dodávateľov voči spotrebiteľom. Takto sa zmenil z pasívneho prijímateľa na aktívneho hráča určujúceho vývoj v trendoch a nových formách marketingu a komunikácie.
 
 • Ladislav Zdút, Managing Director, JandL marketing a reklama - Od nadlinkovej komunikácie po predajne – Slovenské nám chuti
 • Jozef Horečný, riaditeľ odboru marketingu, COOP Jednota Slovensko - Od nadlinkovej komunikácie po predajne – Slovenské nám chutí
 • Martina Piskorová, riaditeľka marketingu, MasterCard pre Slovensko a ČR - Stretnutie dvoch svetov
 • Veronika Hrabačková, marketingová riaditeľka, Bepon - Sila diferenciácie
„Realita súčasného trhu so sebou neprináša len neistotu. Tie najlepšie veci často vytvoríme v tých najťažších časoch.“
 
 • Jakub Mazán, Ideamaker, daren&curtis - Internet, (nový) domov vašich zákazníkov
„Snažím sa život žiť tak, aby som sa v kľude vedel na seba každé ráno pozrieť do zrkadla. Vážím si pekné momenty a dobrých ľudí.”
 
 • Miroslav Švec, hľadač a výskumník v oblasti neuromarketingu, zakladateľ blogu neuromarketing.sk, riaditeľ, Dicio Marketing - Rozhodovanie je len stav mysle
11.30 - 13.30.WORKSHOP IV. EFEKT=IVNE PODNIKANIE - FIKCIA ALEBO REALITA
Moderátor: Peter Filo, Obchodná fakulta EU BA

Ako byť a zostať úspešným. Je v skratke obsah tohto interaktívneho workshopu opierajúceho sa o výsledky úspešných riešení z rôznych oblastí podnikania. Ako merať efektívne podnikanie? Nové trendy vnímania efektívneho podnikania.
 
 • Emil Huraj, marketingový riaditeľ, NAY Elektrodom - Od veľkej idey ku každodennej realite
 • Marián Timoracký, marketingový špecialista, United Consultants - Od veľkej idey ku každodennej realite
 • Frank Schultz, Business Development Manager, INCOMA GfK - Ako efektívne využiť predajnú plochu k nárastu kategórií
 • Maroš Košík, spoluzakladateľ a partner, eGLU - Nový priestor, nový trh
„Podnikaj!“
 
 • Peter Šebo, Digital Marketing Specialist, TheMarketers.biz - Byť efektívny na internete je jednoduché. Keď viete, ako na to...
13.30 Uončenie konferencie a pracovný obed
Konferencia bude simultánne tlmočená

Organizátor

 • Incoma
 • ZOCRSR

Záštita

 • Ministerstvo hospodárstva SR

Spoluorganizátori

 • OF
 • PKS
 • SZZV

Gold partner

 • MasrterCard

Generálni partneri

 • PMS
 • Mondelez
 • ST. Nicolaus
 • coop jednota
 • Kaufland

Hlavní partneri

 • ML
 • Konrad
 • Imperial Tobaco
 • TCC
 • Qex

Partneri

 • NAY ELEKTRODOM
 • TEEKANNE
 • PIVOVARY TOPVAR

Mediálni partneri

 • education
 • konferencie
 • IT system
 • instore
 • tovar a predaj
 • Retail info plus
 • Zlacnene
 • slov. vyber
 • gastro
 • ta3
 • NPZ