Slovak Retail Summit 2019 - Andrej Korchaník

Andrej Korchaník


„Zvýšenie produktivity, kapacity a úspora ľudských síl vďaka efektívnej intralogistike.“