INTRACO Special 2019 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky