Kvalita z našich regiónov

Kvalita z našich regiónov
26.04.2011
Tlačová správa k projektu spoločenskej zodpovednosti založeného na vzdelávaní spotrebiteľa s charitatívno-sociálnymi prvkami prostredníctvom mediálnej kampane a spotrebiteľskej súťaže.
CIELE PROJEKTU

- vzdelávať občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ktoré im pomôžu rozhodovať sa pri nákupe z pohľadu makroekonomiky
- vysvetľovať spotrebiteľom, ako funguje ekonomika a ako sa aj oni môžu podieľať na zlepšovaní kvality života spoločnosti, ktorej sú súčasťou
- vysvetliť širokej spotrebiteľskej verejnosti, prečo je pre nich výhodné nakupovať výrobky ktoré boli dopestované alebo vyrobené v národnom regióne
- podporiť predaj a kúpu výrobkov vyrobených na regionálnom trhu
- ovplyvniť nákupné správanie a stabilizovať spotrebiteľské návyky v prospech regionálnych výrobkov a národného trhu
- stabilizácia a podpora dopytu na vnútornom trhu
- podpora prvovýrobcov, výrobcov a predajcov v regiónoch Slovenska
- podpora zamestnanosti a ďalších makroekonomických ukazovateľov
- vytvorenie predpokladov na zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
- podporiť národnú hrdosť prostredníctvom vybudovania afinity k regionálnym produktom a úctu k vlastnej práci a práci svojich spoluobčanov

HLAVNÉ PILIERE PROJEKTU
  • spoločenská zodpovednosť
Projekt môžeme zaradiť medzi projekty spoločenskej zodpovednosti, nakoľko ciele tohto Projektu spadajú do „ vecí verejných“ teda v prospech celej spoločnosti a nesledujú len parciálne ciele partnerov tohto Projektu, ale primárne sú zamerané na podporu makroekonomiky štátu prostredníctvom vzdelávania obyvateľstva
  • partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
Projekt Kvalita z našich regiónov je postavený na partnerskej spolupráci jednotlivých partnerov z radov obchodu, výroby, štátnej správy, médií a ďalších s cieľom zapojiť do projektu spotrebiteľa
  • edukačný rozmer
Zabezpečenie cieľov projektu je postavené na edukácii obyvateľstva prostredníctvom komunikácie cez médiá, cez interné komunikačné nosiče jednotlivých Generálnych partnerov Projektu a spotrebiteľskú súťaž
  • sociálny rozmer
Spotrebiteľská súťaž je vytvorená so zreteľom na vzdelávanie obyvateľstva a pomoci. Nesie v sebe prvky sociálno-charitatívny rozmeru, ktorého presné zameranie rozhodne koordinačný výbor začiatkom júna 2011. Výťažok z tejto spotrebiteľskej súťaže bude slúžiť na podporu cieľov Projektu „Kvalita z našich regiónov“

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE PROJEKTU
TV spot, BB kampaň, rádio spot, tlačové média - PR, inzercia, TV - motivačná publicistika, vzdelávacie a interaktívne relácie, rozhlas - vzdelávacie relácie, internet, webová stránka projektu www.kvalitaznasichregionov.sk, komunikácia v mieste predaja /letáky, nákupné vozíky, účtenky, tašky, časopisy, ..../, edukačná spotrebiteľská súťaž, tlačová konferencia, ...

KOORDINAČNÝ VÝBOR
Koordináciu projektu zabezpečuje koordinačný výbor, ktorý je tvorený zo zástupcov Generálnych partnerov projektu. Na svojich pravidelných stretnutiach sa významnou mierou spolupodieľa na dotváraní projektu „Kvalita z našich regiónov“

PARTNERI PROJEKTU
Záštita:
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Gestor:
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Generálni partneri:
BILLA,COOP Jednota Slovensko, TESCO Stores SR, Hyza, McCarter, Milsy, Penam Slovakia

Partneri:
A SMS, BMC člen skupiny Agrotec group, GfK Slovakia

Mediálni partneri:
Azet karta, Azet katalóg, Markíza, Meetoo, Plus JEDEN DEŇ, ProgramTV, TA3, TASR, RTVS, VIVA

Autor:
Tauchmannová BohumilaV prípade potreby ďalších informácií kontaktujte prosím organizátora projektu INCOMA Slovakia, s.r.o, Jana Bačíková, tel. 02/ 54418969, 0903774492, e-mail: bacikova@incoma.sk, www.incoma.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk