INTRACO Special 2019 - Registrácia

Ako sa registrovať

V prípade záujmu o konferenciu odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 18.10.2019. Zaplatením registračného poplatku vzniká nárok na účasť na konferencii a konferenčnom materiály, stravovanie a občerstvenie v rámci konferencie.

Pri problémoch s registráciou prosím volajte sekretariát konferencie: 00421 903774482 Mária Fuňáková alebo 00421 910920098 Jana Kuklová.

  1. Po doručení Vašej e-mailovej prihlášky obdržíte e-mailom automatické predbežné potvrdenie, že systém zaregistroval Vašu prihlášku.
  2. Po spracovaní Vášho registračného formuláru Vám bude od organizátorov zaslané záväzné potvrdenie o registrácii a následne aj faktúra k úhrade registračného poplatku.
  3. Registračný poplatok sa hradí bankovým prevodom na číslo účtu: SK 6811000000002621022797 BIC: TATRSKBX. Variabilný symbol je IČO.
  4. Príslušné daňové doklady Vám organizátori zašlú poštou na adresu sídla Vašej spoločnosti.
  5. Prosíme účastníkov o včasný príchod na konferenciu. Pri registrácii obdržíte konferenčné materiály. 

REGISTRAČNÝ POPLATOK:

EARLY BIRDS pre 1 účastníka zľava
= > 99 € + 20% DPH = spolu 118,80 €

Registračný poplatok pre 1 účastníka konferencie
= > 135,00 € + 20% DPH = spolu 162,00 €

Skupinová zľava pre 2 účastníkov
= > 108 € + 20% DPH = spolu 129,60 €

Skupinová zľava pre 3 a viac účastníkov
= > 99 € + 20% DPH = spolu 118,80 €

Jednotlivé zľavy sa nedajú kumulovať
 

Registračný poplatok zahŕňa:

  • účasť na odbornom programe konferencie
  • konferenčné materiály
  • stravovanie a občerstvenie špecifikované v programe konferencie

Registračný poplatok nezahŕňa:

  • parkovanie

Zmeny zo strany organizátorov:

Organizátori konferencie si vyhradzujú právo zrušiť registráciu účasti a propagačných služieb. V prípade zrušenia registrácie zo strany organizátorov Vám organizátor vráti poplatok v plnej výške.

Storno registrácie zo strany klienta.


Registráciu môže klient zrušiť len písomným odvolaním, najneskôr do 18.10.2019.
Stornovací poplatok je 60 €.

Možnosti propagácie v rámci konferencie:

V rámci konferencie môžete propagovať Vaše výrobky alebo služby. Ak máte záujem o túto formu prezentácie, kontaktujte nás. Obratom Vám zašleme ponuku propagačných služieb v rámci konferencie.

Potrebné informácie na mail adrese: incoma.funakova@gmail.comkuklova@incoma.sk

Organizačné pokyny:

Organizátorom konferencie je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o. (IČO: 35692731, IČ DPH: SK 2020323767), ktorá zabezpečuje aj inkaso všetkých platieb. Všetky platby súvisiace s konferenciou smerujte na bankový účet číslo: 2621022797/1100 vedený v Tatra banke. IBAN SK 68 1100 0000 0026 2102 27 97 BIC: TATRSKBX.
Ako variabilný symbol uveďte firemné IČO (fyzické osoby rodné číslo).
Sekretariát konferencie:
INCOMA Slovakia, s. r. o. IČO: 35692731 tel.: 0903 774 492
Mišíkova 10 IČ DPH: SK 2020323767 02/ 544 18 969, 997
811 06 Bratislava č.u. SK 6811000000002621022797/1100 TATRA BANKA 02/ 544 18 198
  BIC (SWIFT): TATRSKBX  
    e-mail: info@incoma.sk
    web: www.incoma.sk