INTRACO Special 2019 - Program konferencie

PROGRAM KONFERENCIE

 
INTRACO SPECIAL 2019

20. ročník konferencie o obchode a marketingu

OBCHOD AKO TrendSetter
 
8.00 - 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9.00 - 9.30 OTVORENIE KONFERENCIE
moderátor: Roman Bomboš
 
  • Vyhlásenie 7. ročníka súťaže Mastercard Obchodník roka 2019
    Mastercard  
  • Vyhlásenie 10. ročníka súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra 2019
    Bohumila Tauchmannová, riaditeľka, INCOMA Slovakia
9.30 - 11.45 NÁZORY A DISKUSIA - OBCHOD AKO MÉDIUM
Obchod má možnosť svoju silu v oblasti komunikácie využívať nielen v prospech podnikania, ale aj v prospech celej spoločnosti  a to nielen v medziach legislatívneho prostredia, ale aj nad jeho rámec.
11.45 - 12.15 PRESTÁVKA
12.15 - 14.15 NÁZORY A DISKUSIA - OBCHOD AKO TVORCA TRENDOV
V dravom konkurenčnom prostredí obchodného trhu na Slovensku majú obchodníci  jedinečnú príležitosť usmerňovať trendy spotrebiteľského správania, posúvať hranice a smer komunikácie. Svojim prístupom sa obchod môže stať priekopníkom nových, pozitívnych trendov v oblastiach zdravého životného štýlu, formovania pozitívneho správania sa k životnému prostrediu, novým technológiám, ale aj vzťahu k zamestnancom. Zároveň si takto vytvára konkurenčné výhody a obľúbenosť spotrebiteľa.
14.15 - 15.00 PRACOVNÝ OBED