Slovak Retail Summit 2018 - Program konferencie

PROGRAM KONFERENCIE

 
SLOVAK RETAIL SUMMIT 2018
 
Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu

"SVET OBCHODU POD LUPOU"

 

23.4.2018                                                                                       

Duálne vzdelávanie
Networking účastníkov konferencie

24.4.2018

OTVORENIE A PRÍHOVORY                                                                                                       
 

moderuje: Roman Bomboš

DISKUSNÉ FÓRUM: Napredujeme, alebo prešľapujeme na mieste?

moderuje: Slavomír Jurko

Diskusia na aktuálne témy, podnikateľská verejnosť a zástupcovia štátnej správy.

NÁZORY A DISKUSIA: Obchod ako príjemná súčasť voľného času                                                    

moderuje: Matej Šucha

Retail je  miesto stretnutí, zážitkov, komfortu a interakcie so značkami. Prioritou retailu je dosiahnutie spokojnosti u zákazníka. To je pre obchod alfou aj omegou. Dokázať zabezpečiť všestranný servis pre zákazníka je jeho konkurenčnou výhodou. Čo nového vieme nášmu klientovi poskytnúť a aké ďalšie požiadavky zo strany nakupujúcich môžeme očakávať?

PRACOVNÝ OBED
TLAČOVÁ KONFERENCIA
NÁZORY A DISKUSIA: Pokrok nezastavíš

Moc zákazníkov sa stupňuje, aj preto je obchod pod neustálym spoločenským tlakom, ktorý ho núti napredovať a osvojovať si nové trendy, využívať nové technológie, nakoľko ich vníma zákazník ako zlepšovanie služieb v prospech neho. Poznať horúce trendy, nové témy a ich praktické využitie v obchode je nevyhnutné z hľadiska budúcnosti udržania sa na retailovom trhu. Rozpoznať, ktoré inovácie budú hrať v budúcnosti dôležitú a nevyhnutnú súčasť uspokojenia nárokov spotrebiteľa je kľúčové. Budú kryptomeny a blockchain technológie využívané v blízkej budúcnosti pri bežnom dennom nákupe? Aké ďalšie užitočné novinky vo svete obchodu prináša svet technológií?     

NÁZORY A DISKUSIA: Boj o zákazníka sa stupňuje                       

moderuje: Ľubomír Tuchscher

Boj o zákazníka je motorom napredovania maloobchodného trhu. Začína sa nápadom, cez jeho realizáciu až po predaj a komunikáciu ohľadom ponúkaného tovaru či služby. Lojalita a dôvera zákazníka sa buduje celé roky, ale môže sa naštrbiť či stratiť veľmi rýchlo.  Na čo je slovenský spotrebiteľ citlivý a ako si zachovať jeho priazeň. Jedným z mocných nástrojov v boji o zákazníka sú poznatky z behaviorálnej ekonómie. Ponúkajú nám efektívne návody ako porozumieť podvedomiu a rozhodovaniu zákazníkov. Aký vplyv na nákupné správanie konzumentov majú spotrebiteľské testy? Dá sa na ne spoľahnúť, alebo ide skôr o marketingový nástroj, či dokonca o fake news?

GALAVEČER "NOC VÍŤAZOV"

Hviezdy Retailového neba za rok 2017

 
Vyhlásenie víťazov za rok 2017: Mastercard Obchodník roka za 2017, Múza Merkúra 2017, Merkúrov rad 2017

25.4.2018

NÁZORY A DISKUSIA: Sociálne siete a reforma ochrany údajov, jej vplyv na maloobchodný trh

Môžeme sa dočítať, že GDPR vzniklo kvôli tomu, aby mali ľudia väčšiu dôveru k internetovým službám a k digitálnej ekonomike, kde je ochrana údajov mimoriadne dôležitá a nie aby obmedzila napríklad Open Data projekty. Neovplyvní táto európska smernica ochrany osobných údajov negatívne práve dôkladnejšie poznanie spotrebiteľa a nezabrzdí dynamiku úspešných projektov šitých na mieru pre nakupujúcich? Aký to teda bude mať vplyv na prácu s dátami a možnosti ich cielenia? Čo to prinesie pre marketing tovarov a služieb a možností budovania značky na trhu cez sociálne siete? Zatiaľ je však skôr vnímaná ako prekážka komunikácie a strašiak v podobe astronomických pokút

NÁZORY A DISKUSIA: Zodpovedné podnikanie posúva dobro naprieč spoločnosťou 

Zodpovedné podnikanie, ktoré integruje potreby spoločnosti do aktivít firmy je pre zabezpečenie úspechu firmy už  nevyhnutnosťou z viacerých hľadísk. V akom rámci spoločenskej zodpovednosti spoločnosť pôsobí, tak ju hodnotia jej zákazníci, zamestnanci, dodávatelia... Na ktorú oblasť spoločenskej zodpovednosti sa zamerať a prečo? Ekonomickú, odmietania korupcie, ochrany duševného vlastníctva, alebo environmentálnu, marketingovú, etickú, zdravotnú, sociálnu, či zodpovednosť kvalitného a bezpečného produktu tak, aby z procesu a výrobkov firmy mal prospech čo najširší okruh ľudí a spoločnosť ako taká.

 PRESTÁVKA

NÁZORY A DISKUSIA: Budovať dlhodobé vzťahy, je dôležité nielen v rodine..

Pomocníkom pri podnikaní a získavaní pevných väzieb so zákazníkom, ktorý sa vám za starostlivosť odvďačí nielen nákupom, ale  vás ešte odporučí svojim priateľom je systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). Mať možnosť dozerať na zákazníka, mať obraz o jeho prebiehajúcich aktivitách, odhadnúť a zaistiť ich potreby, mať väčší poriadok a prehľad v komunikácii s ním s cieľom dosiahnutia vyššieho zisku, by mal zabezpečiť vhodný systém CRM. Taký, ktorý sa zameriava na hľadanie nových zákazníkov, rozvoj vzťahov s doterajšími, na servisné služby zákazníkom, ktorý obsahuje v sebe rozličné systémy pre organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu obchodného, marketingového či technického oddelenia. V minulosti sa o tomto systéme popísalo veľa..., čo nové prináša a aké sú s ním skúsenosti z praxe.

NÁZORY A DISKUSIA: Logistika, využite dát a optimalizácia
S logistikou sa čoraz viac spájajú témy, ktoré nie sú len o ekonomike a úspore nákladov, či synergii distribučnej siete, frekvencii, rýchlosti dodávok a ich plánovaní, ale aj o ekológii v spojení s novými alternatívnymi druhmi obalov, novými možnosťami prepravy alebo spolupráce medzi obchodom a výrobou. Čoraz viac zaznievajú témy súvisiace s novými marketingovými možnosťami, zvyšovaním povedomia o značke prostredníctvom obalov a služieb spojených s alternatívnymi miestami na vyzdvihnutie zásielky. S logistikou sa spája aj využívanie big dát nielen v rámci optimalizácie firemných procesov a v prospech zákazníckej spokojnosti, ale aj v súvislosti s implementáciou logistických modelov, ktoré by v minulosti neboli mysliteľné.
PRACOVNÝ OBED