Slovak Retail Summit 2018 - Prihláška na konferenciu

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na 22. ročník konferencie

SLOVAK RETAIL SUMMIT 2018


 Pri vyplnovaní prihlášky nepoužívajte medzery a ani oddeľovacie znaky.
Osoba
Kontaktné a fakturačné údaje
(E-mail účastníka, kam má byť zaslané potvrdenie o registrácii)
(E-mail kam má byť zaslané potvrdenie o registrácii)
Galavečer je súčasťou konferencie. Predpokladám, že sa Galavečera...
zúčastním
nezúčastním
Charakter účasti


 
  

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti INCOMA Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Mišíkova 10, IČO: 35692731 za účelom ich spracovania v databáze a na marketingové účely.
Online platba
Online platbu je možné vykonať pomocou nasledujúcich platobných systémov až po vyplnení a odoslaní prihlášky:
TatraPay CardPay
vrátane DPH uhradím bankovým prevodom na bankový účet č. SK 6811000000002621022797 BIC: TATRSKBX (Tatra banka) pod
Poznámka
Uzávierka prihlášok je dňa 18.4.2018.

Pri problémoch s registráciou prosím volajte sekretariát konferencie:
00421 903774482 alebo 02/54418969, 54418198.