Slovak Retail Summit 2019 - Anna Čaplovičová

Anna Čaplovičová


pracuje na sekcii podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR od novembra 2018. V rámci svojej práce sa venuje témam digitalizácie, automatizácie a nových technológií v oblasti priemyslu, kde jej hlavnou témou je koordinácia implementácie akčného plánu inteligentného priemyslu. Má skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja v zahraničí ako aj viacročné skúsenosti z pôsobenia v automobilovom priemysle na Slovensku.
 
Má rada pozitívnych ľudí a riadi sa heslom: Nič nie je nemožné, keď sa chce.