INTRACO Special 2019 - Ministerstvo hospodárstva SR