Slovak Retail Summit 2018 - Kontakt

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

 
INCOMA Slovakia, s.r.o.
Mišíkova 10
811 06 Bratislava

IČO 35692731
IČ DPH: SK 2020323767
č.u. 2621022797/1100 TATRA BANKA

tel.: 02/54418969, 54418198, 54418997
fax: 02/54418231

e-mail: info@incoma.sk, 0903 774 482
web: www.incoma.sk
 
Mišíkova 10, Bratislava, Slovensko